Gezondheid en productiviteit een boost geven met een Wellness a-programma

In de afgelopen 20 jaar hebben we de opkomst van een belangrijke trend in Noord-Amerika gezien: de gezondheid en het welzijn van werknemers lijden eronder. In Canada en de Verenigde Staten is sprake van een alarmerende toename van hypertensie, diabetes en obesitas. Tussen 1994 en 2005 zijn de percentages van arteriële hypertensie onder Canadezen met 77% gestegen, diabetes met 45% en obesitas met 18%, wat mensen van elke leeftijd treft. Nog zorgwekkender is dat het percentage hypertensie onder Canadezen van 35 tot 49 jaar in dezelfde periode met 127% is gestegen en bijna is verdubbeld onder jongeren in de afgelopen 15 jaar (CBC News). De langetermijneffecten van deze problemen zullen nijpend zijn; voor het eerst in decennia is de levensverwachting in de Verenigde Staten gedaald, blijkt uit een in december 2010 gepubliceerd onderzoek van de Centers for Disease Control and Prevention.

Zorgkosten stijgen
Voor werkgevers zouden deze factoren zorgwekkend moeten zijn, aangezien uit onderzoek blijkt dat de gezondheid van werknemers rechtstreeks van invloed is op het werkgedrag, de aanwezigheid, de prestaties op het werk en natuurlijk de kosten van de gezondheidszorg. Volgens de 2010 Health Care Cost Survey van Towers Watson betalen werkgevers nu 28% meer voor gezondheidszorg dan vijf jaar geleden, en betalen werknemers 40% meer.

Talent behouden
Een serieuze uitdaging waarmee bedrijven tegenwoordig worden geconfronteerd, is een hoog verloop van gekwalificeerde, gemotiveerde en loyale werknemers. Veel werkgevers slagen er niet in om hun beste mensen te ondersteunen en te behouden en om vertrouwensrelaties met hun werknemers op te bouwen. Het bewijs: volgens een rapport van TLNT is 74% van de werknemers passieve werkzoekenden die klaar staan ​​om een ​​verhuizing te overwegen. In de huidige competitieve markten moeten werkgevers nieuwe manieren vinden om het beste en slimste talent aan te trekken en te behouden. Een manier om dit te doen is door medewerkers een omgeving te bieden die een gezonde en actieve levensstijl bevordert.

Wortel van het probleem
“Vijfenzeventig procent van de kosten van de gezondheidszorg is het gevolg van een ongezonde levensstijl”, schrijft Barbara Schaefer, senior vice-president human resources voor Union Pacific Corporation, in haar artikel “Long Train Running”. Op gezondheidsgebied zijn factoren als roken, lichamelijke inactiviteit en slechte eetgewoonten verantwoordelijk voor het overgrote deel van de gezondheidsrisico’s en de bijbehorende kosten.

Voor werkgevers is er echter goed nieuws. Deze belangrijkste oorzaken van ziekte zijn grotendeels te voorkomen. Een onderzoek uit 2007 onder meer dan 200.000 werknemers, uitgevoerd door de Universiteit van Michigan, stelde vast dat 61% van de werknemers twee of minder gezondheidsrisico’s heeft, 28% een matig risico (drie tot vier risicofactoren) en slechts 11% een verhoogd risico. (vijf of meer gezondheidsrisicofactoren). Uit het onderzoek bleek dat het verminderen van gezondheidsrisicofactoren een werkgever 354 dollar per werknemer per jaar zou kunnen besparen voor een organisatie met 1.973 werknemers. Dit zijn besparingen die snel kunnen oplopen.

Hoog presterende bedrijven: leiders op het gebied van gezondheid en welzijn
Bedrijven hebben tegenwoordig geen andere keuze dan een gezonde werkplekcultuur te creëren als ze willen dat werknemers optimaal presteren. Sterk presterende bedrijven zoals SAS, Wegmans Food Markets en Google hebben het diepgaande verband begrepen tussen de gezondheid van werknemers, productiviteit en verzekeringskosten. Volgens een rapport van de SHRM Foundation meet “meer dan 75% van de goed presterende bedrijven regelmatig gezondheid en welzijn als een levensvatbaar onderdeel van hun algehele risicobeheerstrategie.” Een onderzoek uitgevoerd door Towers Watson en de National Business Group on Health “vond dat 83% van de bedrijven hun gezondheidszorgstrategie al heeft vernieuwd of verwacht binnen de komende twee jaar te vernieuwen, tegenover 59% in 2009. Dit jaar zijn meer werkgevers ( 66%) is van plan om werknemers prikkels te geven om een ​​gezondheidsrisicobeoordeling af te ronden, tegen 61% in 2009. Ook biedt 56% van de werkgevers nu gezondheidscoaches aan en 26% biedt nu gezondheidscentra op locatie aan.”

En het werkt! De Public Health Agency of Canada meldde dat Canada Life in Toronto door de implementatie van een programma voor lichaamsbeweging de productiviteit verbeterde en de omzet en verzekeringskosten verlaagde, terwijl een rendement op de investering (ROI) van $ 6,85 per geïnvesteerde bedrijfsdollar werd behaald. Uit een onderzoek van de Amerikaanse Centers for Disease Control bleek dat “uitgebreide gezondheidsprogramma’s op de werkplek, gericht op verandering van levensstijl, een ROI van $ 3 tot $ 6 opleveren voor elke geïnvesteerde dollar.” Volgens een rapport van de Medisys Health Group hebben 77 van de 100 beste werkgevers in Canada een gestructureerd wellnessprogramma en degenen die de resultaten volgen, merken over het algemeen dat hun verwachtingen worden ingelost of overtroffen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.